רימונים

יצירתי נוצרת מתוך קשב לסביבתה, ומתוך רגישות לאנשים הסובבים אותי אשר בעקיפין משפיעים על יצירתי . הרימונים הם מוטיב סמלי בלבד, המשמשים מחווה לאורי כהן (בן זוגי) ולקבוצה שבה גדל בקיבוץ - קבוצת רימון