סדרת המדבר

סדרת המדבר עוסקת בחקירת המדבר : חוזקו אך עם זאת הרגישות והעדינות המתבטאים בהנחת המכחול ובצבעים, ותנועת החול השקטה לפני בוא הסופה. כל פרט מדויק וקשור בדרך זו או אחרת לכלל התמונה. האור שבתמונות משקף את הדימוי בצורה הכי חדה ומעניינת